Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Wat zijn hybride docenten?

Simpel gezegd: hybride docenten combineren een baan in het onderwijs met een andere baan. Maar binnen deze definitie zijn er hybride docenten in verschillende soorten en maten. Dit kan in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel uur je dit doet, en of je dit doet in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo of universiteit. 

In de pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’ ligt de focus op ‘hybride light’. Dit zijn technisch vakspecialisten die minder dan 240 uur per schooljaar lesgeven en daardoor geen bevoegdheid hoeven te halen. In de pilot gaan we uit van een detachering. Dit betekent dat de werknemers in dienst blijven bij het technisch bedrijf waar ze werkzaam zijn en worden gedetacheerd naar de school. De school betaalt een vergoeding aan het bedrijf waar de medewerker werkzaam is voor de gemaakte uren.

Welke kansen en mogelijkheden biedt hybride docentschap voor het onderwijs?

Hybride docenten hebben up-to-date praktijkkennis van buiten én ze hebben mogelijk vaardigheden die aanvullend zijn op de vaardigheden die al in de school aanwezig zijn. Hybride docenten kunnen gebruik maken van actuele praktijkvoorbeelden en kunnen gaten vullen tussen hetgeen op school wordt geleerd en wat er in de praktijk wordt gevraagd. Daarnaast kunnen hybride docenten andere manier van leren met zich meebrengen, bijvoorbeeld vanuit de trainingen die zij in de praktijk krijgen. Ook kan een school via een hybride docent toegang krijgen tot stageplekken, meeloopadressen of bedrijfsexcursies; een hybride docent brengt immers een netwerk van buiten de school naar binnen. Dit kan ook leiden tot een structurele samenwerking tussen school en bedrijfsleven. Tenslotte, kan hybride docentschap ook een onderdeel van een aanpak van het lerarentekort zijn.
 

Pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’

Sinds 1 januari 2020 loopt in Brainport Eindhoven de pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’. Via deze pilot geven we een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio doordat we via 100 hybride docenten de ervaring en kennis van mensen uit het technische bedrijfsleven letterlijk de klas in brengen. De pilot wordt medegefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en Techniekpact.

Meer weten over de pilot? Bekijk dan onze flyer. Arrow icon

Ondersteuning in de pilot

Scholen die deelnemen aan de pilot kunnen ondersteuning krijgen bij het inzetten van hybride docenten in hun school. Henk Versluis en Simone van der Velde, matchers bij Brainport, kunnen scholen op meerdere manieren ondersteunen. Ten eerste, kunnen zij meedenken over de manier waarop hybride docenten worden ingezet. Ten tweede, kunnen zij ook profielen van potentiële hybride docenten met scholen delen; zodat scholen vooraf een keuze kunnen maken uit de meest geschikte persoon of personen. Ten derde, voeren Henk en Simone intakegesprekken met alle hybride docenten die deelnemen aan de pilot. Dit betekent dat potentiële hybride docenten die op scholen komen, een globaal beeld van het onderwijs hebben en een inschatting kunnen maken van wat ze kunnen verwachten. Aan de pilot nemen op dit moment al diverse scholen deel, de ervaringen die daar zijn opgedaan kunnen ook worden benut door nieuwe scholen. Daarnaast zijn er op deze website documenten ter ondersteuning beschikbaar, die gedurende de pilot worden aangevuld.

Meer informatie en inspiratie

In de pilot zijn we ook bezig met het ontwikkelen van handreikingen, stappenplannen en andere documenten die scholen kunnen helpen bij de inzet van hybride docenten. Hou deze website in de gaten als je daar benieuwd naar bent.

De 6 succesfactoren voor duurzame inzet van hybride docenten - Techniekpact Adviestarieven Hybride Docentschap Checklist voor soepele start hybride docent

Je baan combineren met lesgeven: leuk, verrijkend en uitdagend.

Lees het artikel

‘Het opleiden van de volgende generatie is heel waardevol’

Lees het artikel

‘Ik vind het leuk om mijn ervaring te delen met anderen’

Lees het artikel

‘Ik wil een rolmodel zijn voor meiden’

Lees het artikel

Deelnemen?

Deze pilot is een kans voor onderwijsinstellingen, bedrijven en de regio om veel te leren als het gaat om de kansen, mogelijkheden en belemmeringen van hybride doceren. Het gaat niet om het aantal kandidaten dat een bedrijf beschikbaar stelt of het aantal plaatsen dat een onderwijsinstelling kan bieden. Wil je klein beginnen met één hybride docent in je school? Ook dan willen we je van harte uitnodigen om deel te nemen aan de pilot!  

Bij interesse kan je hieronder je contactgegevens achterlaten. Mieke Zijlstra, projectleider van de pilot, neemt dan vrijblijvend contact met je op om de mogelijkheden te verkennen.