Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Waarom is Brainport onderwijs van belang voor mijn kind?

Brainport onderwijs bereidt kinderen voor op een nuttige plek in onze regio of elders in de wereld door leren met werken binnen onze maatschappij te combineren. Ongeacht de studiekeuze is technologie overal of je nu later gaat werken in de zorg, bij de overheid of in het bedrijfsleven. Daarom bereiden we binnen Brainport kinderen voor op een toekomst waarin technologische ontwikkelingen centraal staan. Het zorgt ervoor dat kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met het technische bedrijfsleven en de mogelijkheden die het hen biedt om de wereld een beetje mooier te maken. Zo ontdekken zij de juiste kansen op het gebied van techniek, technologie en ICT in de regio om zichzelf verder te ontwikkelen naar talentvolle volwassenen die we in de toekomst hard nodig hebben in onze regio.

Slimme regio, slim onderwijs

Brainport is een van de slimste regio’s ter wereld. Dit komt vooral door ons unieke ecosysteem waarin bedrijven, overheden en onderwijs op een bijzondere manier samenwerken aan onze hightech en maakindustrie. Om hierin je weg te vinden is het belangrijk om dit kenmerkende karakter al op jonge leeftijd te ervaren. In het Brainport onderwijs verweven we daarom technologie, creativiteit, ondernemerschap en internationalisering. Precies zoals we dat in het échte leven binnen Brainport ook doen. Op deze manier bereiden we de leerlingen van nu voor op toekomstige beroepen. 

Maatschappelijke uitdaging

Brainport onderwijs biedt daarmee in zekere mate een springplank aan voor een succesvolle carrière. Zeker in de vooruitstrevende wereld van technologie. De kennis die ze hiermee opdoen is onmisbaar bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Binnen Brainport bereiden leerlingen en studenten op alle niveaus zich dan voor om de wereld later nóg duurzamer, gezonder of veiliger te maken. Dat kan door een handige app te bouwen, organen te 3D-printen of slimme auto’s te ontwikkelen die zelf files oplossen. 

Door onderwijs aan te bieden op het snijvlak van techniek, maatschappij en het bedrijfsleven leren ze contextrijk naar de wereld te kijken. Hierbij wordt nadrukkelijk gelet op en geïnvesteerd in de individuele talenten van elke leerling met ruimte voor hardere ICT-skills, maar zeker ook de soft skills zoals sociale- en communicatieve vaardigheden, taalbeheersing en creativiteit.