Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Specialist Nieuwkomersonderwijs

Hogeschool de Kempel is een zelfstandige hogeschool die zich volledig toelegt op één opleiding: de opleiding tot leraar basisonderwijs. Hogeschool de Kempel biedt ook nascholing aan startende en ervaren leraren en verrichten onderzoek om de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren.

Geef jij onderwijs aan nieuwkomers? De post-hbo-opleiding Specialist nieuwkomersonderwijs biedt handvatten om passend onderwijs voor nieuwkomers te organiseren en te verzorgen. Het is een praktijkgerichte opleiding en je doet veel kennis op over NT2, meertaligheid, gedrag en communicatie.

De opleiding in niet alleen een NT2-opleiding, maar kent een veel breder palet aan inzichten. In deze opleiding is 'omgaan met diversiteit' het uitgangspunt. Daarbij wordt aan ontwikkeling van de volgende competenties gewerkt:   

 • pedagogisch competent in het omgaan met gedrag en trauma
 • didactisch competent in het ondersteunen van het leren van Nederlands als tweede taal vanuit een meertalige blik
 • interpersoonlijk competent in het contact met leerlingen, ouders en omgeving
 • organisatorisch competent in het inrichten van het onderwijsaanbod aan deze, steeds wisselende, doelgroep 

De volgende thema’s komen aan bod:

 • theorie tweedetaalverwerving (NT2)
 • meertaligheid
 • (culturele) diversiteit
 • didactiek van geïntegreerd taalontwikkelend werken (in alle vakken)
 • brede intake
 • passend handelen
 • monitoring en toetsing/evaluatie
 • klassenmanagement
 • voeren van oudergesprekken vanuit kennis over achtergronden van nieuwkomers
 • 'omgaan met diversiteit’ in de school
 • pedagogisch klimaat
 • sociaal-emotioneel leren
 • omgaan met gedrag en trauma (waaronder psycho-educatie en traumasensitief lesgeven)  
Lees meer Arrow icon