Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Samenwerking met bedrijven - Heerbeeck College

Concrete tips om (ook in tijde van corona) de samenwerking met bedrijven vorm te geven.

Wat is het onderwerp van de best practice?  

Samenwerking met bedrijven ten tijde van corona

Voor wie is de best practice bedoeld? 

Docenten

Wat houdt de best practice in?

In het kader van Girls’ Day gingen leerlingen van het Heerbeeck College op digitaal bedrijfsbezoek bij onder andere Huijbregts Groep. Middels een virtuele rondleiding kregen zij een inkijkje in het bedrijf. Een dergelijke digitale gastles maakt het mogelijk om ook in tijde van corona vorm te geven aan de samenwerking tussen onderwijs & bedrijfsleven.

Wat is de toegevoegde waarde van de best practice? Wat levert het op? 

 • Voor leerlingen: een kijkje in een wereld die ze nog niet (goed) kennen, wat hen een beter beeld geeft over welke vervolgrichting bij hen past.  
 • Voor docenten: de samenwerking tussen onderwijs & bedrijfsleven is minder tijd- en plaatsgebonden wanneer leerlingen virtueel op bezoek kunnen bij een bedrijf. Dit is niet alleen handig in tijden van corona maar biedt ook mogelijkheden voor een bezoek aan of het invliegen van experts van (internationale) bedrijven in de toekomst.
 • Voor bedrijven: het inspireren van leerlingen en hiermee een link naar eventuele toekomstige medewerkers.

Wat is er nodig om deze best practice te laten slagen? 

Er zijn een aantal zaken die nodig zijn om een online bedrijfsbezoek te laten slagen:

In de voorbereiding

 • Leg contact met bedrijven. Enkele tips hierbij zijn: 
  • Maak tijd vrij voor het leggen en onderhouden van contact
  • Maak gebruik van het netwerk van de school (denk aan: medewerkers, ouders, collega-scholen, bedrijven uit de omgeving)
  • Geef per mail informatie aan het bedrijf over wat je graag zou willen doen
  • Vraag aan bedrijven of de school hen mag opnemen in een database, om ze in de toekomst (opnieuw) te kunnen benaderen  
 • Koppel een voorbereidende opdracht aan het bedrijfsbezoek, zoals het bekijken van de website, het opstellen van een vraag voor de vertegenwoordiger van het bedrijf en leerlingen laten nadenken over wat zij interessant vinden aan de bedrijfssector.
 • Biedt de digitale bedrijfsbezoeken facultatief aan om de intrinsieke motivatie van leerlingen aan te spreken.

Tijdens het virtuele bezoek

 • Zorg dat leerlingen zich veilig voelen om vragen te stellen tijdens het bedrijfsbezoek. Hiervoor helpt het als er een docent (die de leerlingen bij naam kent) als moderator aansluit.
 • Help als docent om de interactie op gang te brengen (aan de hand van de voorbereide vragen)
 • *Tip voor het bedrijf: Koppel iets tastbaars, zoals een opdrachtenpakket, aan het virtuele bedrijfsbezoek.

Achteraf

 • Evalueer met leerlingen wat zij van het bedrijfsbezoek vonden.
 • Reflecteer met leerlingen op wat zij hebben gezien en geleerd door hen vragen te stellen als: ‘Is dit een richting die bij je past, waarom wel of niet?’, en ‘Heb je tijdens het bezoek iets over jezelf geleerd, zo ja, wat dan?’. Laat leerlingen hier bijvoorbeeld een samenvatting over schrijven.

Lees in dit artikel verder over de Girls’ Day

Tips gezocht!

Ben je op zoek naar een best practice of tip die hier nog niet tussenstaat? Of heb je een vraag over hybride lesgeven? Geef het aan ons door en wie weet hebben collega docenten of schoolleiders de gouden tip!

Geef het aan ons door Arrow icon