Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Frits Philips lyceum-mavo

Het Frits Philips lyceum-mavo heeft een online toetsweek weten te organiseren, waarbij leerlingen de toetsen vanuit huis hebben gemaakt. 

Wat is het onderwerp van de best practice?  

Online toetsweek op het Frits Philips lyceum-mavo

Voor wie is de best practice bedoeld? 

Docenten en schoolleiders

Wat houdt de best practice in?

Het Frits Philips lyceum-mavo heeft een online toetsweek weten te organiseren, waarbij leerlingen de toetsen vanuit huis hebben gemaakt. De uitdaging was om fraude te voorkomen en leerlingen op afstand te begeleiden. Door variëteit in vragen, het aanzetten van het beeldscherm en camera en begeleiding van de mentor is dit geslaagd.

Wat is de toegevoegde waarde van de best practice? Wat levert het op? 

Deze best practice levert op dat een toetsweek in het geval van (gedeeltelijk) thuisonderwijs, toch door kan gaan. Leerlingen en docenten kunnen zo een bepaalde onderwijsperiode afsluiten en verder met nieuwe lesstof. Dit neemt onnodige gevoel van druk en ‘dat er nog zoveel moet’, weg en geeft leerlingen maar ook ouders een gevoel van rust en overzicht. Bovendien krijgen leerlingen zo de kans te laten zien dat zij begrepen hebben wat de kern van de leerstof van de afgelopen periode is. Dit kan motiverend werken.

Wat is er nodig om deze best practice te laten slagen? 

 • Duidelijke communicatie naar docenten, ouders en leerlingen
  • Document met heldere afspraken over de uitgangspunten, toets kaders en organisatie
 • Een zo controleerbaar mogelijke omgeving creëren
  • Leerlingen werken met de camera en de microfoon aan. Zo heb je als mentor de leerlingen in beeld en het geeft hen het gevoel dat er toezicht is.
  • Dezelfde toets tijden voor alle klassen
 • Centrale, begeleidende rol van de mentor
  De mentor heeft een centrale rol in de begeleiding voorafgaand aan, tijdens en na de toets.
  • Voor de toetsweek: uitleg tijdens een mentorles
  • Vlak voor de toets: samen opstarten en checken of alles werkt en leerlingen het kunnen vinden.
  • Tijdens de toets: bereikbaarheid van de mentor en vakdocent tijdens de toets als zaken mislopen.
  • Na de toets: navragen of het gelukt is en doornemen bedoeling volgende toets; gezamenlijke afsluiting na laatste toets
 • Een fraudebestendige toets
  • Toetsen met vragen die meer gericht zijn op inzicht en toepassing dan op kennisreproductie; dit maakt het moeilijker voor leerlingen om antwoorden op te zoeken
  • De ruimte voor secties om op een eigen manier de toets te maken, maar ook…
  • De tijd om ervoor te zorgen dat alle toetsen aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoen

Tips gezocht!

Ben je op zoek naar een best practice of tip die hier nog niet tussenstaat? Of heb je een vraag over hybride lesgeven? Geef het aan ons door en wie weet hebben collega docenten of schoolleiders de gouden tip!

Geef het aan ons door Arrow icon