Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

‘Het opleiden van de volgende generatie is heel waardevol’

Hybride (tech)docentschap iets voor jou? 

Een baan in de high tech sector combineren met een aantal uur lesgeven of het begeleiden van leerlingen, zonder een lesbevoegdheid. Hybride (tech)docentschap wint de laatste tijd flink aan populariteit. Steeds meer high tech professionals staan open voor het delen van hun kennis en enthousiasme voor het vak. En ook het onderwijs staat te springen. Toch worden de kansen die hybride (tech)docentschap biedt nog te weinig benut. Althans, dat vonden ze bij Brainport Eindhoven. Daarom werd onlangs de pilot Hybride Tech Docenten in Brainport gelanceerd. Simone van der Velde en Henk Versluis zijn aangesteld als matchmakers. ‘Ons doel is om voor eind volgend jaar ruim honderd succesvolle matches te realiseren.’

Je kennis, ervaring én enthousiasme overbrengen op de volgende generatie zonder daar je huidige baan in de high tech sector voor op te zeggen. Dat is het idee van de pilot die Brainport Development dit jaar is gestart. ‘In het onderwijs staan ze te springen om deze mensen. Daar staat tegenover dat er heel veel high tech professionals zijn die maar wat graag een aantal uur per week of op projectbasis les willen geven om zo hun kennis en enthousiasme voor het vak over te dragen. Dan is het toch jammer dat het tot op heden zo weinig gebeurt? Daarom zijn wij er. Wij gaan vraag en aanbod matchen.’

Aan het woord zijn Simone van der Velde en Henk Versluis. De Fontys-collega’s zijn door Brainport Development aangesteld als matchmakers. Simone: ‘Wij halen de vraag op en koppelen die aan het aanbod en vice versa.’ Henk vult aan: ‘Het is heel bijzonder om te merken hoeveel mensen een bijdrage willen leveren aan het onderwijs.’

Kansen

Het project biedt niet alleen kansen aan grote bedrijven met veel potentiële docenten, ook een (MKB-)bedrijf met één geïnteresseerde werknemer in hybride docentschap kan meedoen. ‘Het is voor medewerkers heel waardevol om te helpen met het opleiden van de volgende generatie’, legt Henk uit. Voor bedrijven zelf biedt de pilot de kans om te investeren in HR-beleid. ‘Het biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers en zorgt daarnaast voor afwisseling in de werkweek wat kan bijdragen aan het werkgeluk en voldoening van medewerkers. En last but not least: hybride docentschap biedt een kans om toekomstig talent te werven én hen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.’
 

Hybride light

Het uitgangspunt van de pilot is ‘hybride light’. Dat wil zeggen dat de hybride docent maximaal 8 tot 12 uur per week lesgeeft. Hiermee is het voor hybride docenten mogelijk om actief te zijn in het onderwijs, zonder een onderwijsbevoegdheid te moeten halen. Daarnaast blijft deze medewerker in dienst bij het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. Scholen betalen een maatschappelijk tarief aan de bedrijven. ‘En wij zijn gratis’, lacht Simone. Dan op serieuzere toon: ‘Om tot een geslaagde match te komen zijn wij trouwens wel keihard nodig. Want waar ligt jouw kracht als kandidaat? Aan wat voor studenten wil je lesgeven? En op welk onderwijsniveau? En vanuit school: wat voor lesprogramma, project of begeleiding heb je voor ogen?’

Tientallen matches

Simone en Henk hebben de afgelopen periode al voor tientallen matches gezorgd. De meeste hybride docenten zijn momenteel actief in het hbo en wo, maar er zijn al gesprekken gaande met middelbare scholen en mbo-instellingen. Simone: ‘Voor drie medewerkers van ASML heb ik onlangs een oriëntatiemiddag georganiseerd op het Frits Philips lyceum. Dit met het idee om hen een inkijkje te geven in het huidige onderwijs. Hoe ziet dat eruit? Hoe worden de lessen gegeven? Over wat voor doelgroep hebben we het? Er was een rooster voor ze samengesteld zodat ze bij verschillende vakdisciplines mee konden kijken en dat ze verschillende docenten konden observeren. Na deze middag hebben twee van de drie ASML’ers besloten om als hybride docent aan de slag te gaan op deze school. Geweldig, toch?’ 

Dat de docenten vooralsnog voornamelijk werkzaam zijn bij multinationals, vinden de twee matchmakers niet gek. ‘Die hebben vaak al maatschappelijke programma’s lopen en daarnaast hebben ze vaak ook de benodigde financiële middelen. Toch hopen we dat de succesverhalen eraan bijdragen dat uiteindelijk ook kandidaten van MKB-bedrijven zich melden.’ 

Toekomst

De pilot loopt tot 31 december 2021 en inmiddels groeit het aantal potentiële docenten. Ook veel onderwijsinstellingen hebben interesse getoond. Mieke Zijlstra namens Brainport Eindhoven: ‘Ik verwacht dat deze pilot een vervolg gaat krijgen. De eerste geluiden zijn heel positief. Hoe het vervolg eruit gaat zien, dat weten we nu nog niet. Eerst maar eens die honderd matches realiseren.’

Aanmelden

Werknemers en scholen die interesse hebben in het hybride (tech)docentschap kunnen contact opnemen met Simone van der Velden en Henk Versluis. Bedrijven kunnen contact opnemen met Mieke Zijlstra.

Meer informatie over hybride (tech)docentschap Arrow icon