Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport voor Elkaar wordt een vereniging van sociale werkgevers. Aangesloten bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties werken zo nóg beter samen aan maatschappelijke vraagstukken in de Brainport regio. In de aanloop naar de oprichting van onze vereniging, zijn we blij te kunnen delen dat Yvonne van Mierlo onderdeel is van ons beoogd dagelijks bestuur. Yvonne kent het maatschappelijk veld zowel in Helmond als Eindhoven bijzonder goed en verbindt en vertegenwoordigt de maatschappelijke sector daarom graag in het bestuur. Lees hier meer.

Als directeur van het regionale sociaal ontwikkelbedrijf Ergon ben ik dagelijks betrokken bij het helpen van mensen die ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen in, door en naar werk. Ik weet maar al te goed hoe belangrijk werk kan zijn voor het gevoel van eigenwaarde, erbij horen en gemist worden als je er niet bent. Vanuit die betrokkenheid ben ik ook al actief bij Impact040, een van de initiatieven vóór Brainport voor Elkaar. Vanuit Impact040 zijn we onder andere bezig met een project waar werkgevers vijftigplussers hielpen als buddy om weer aan het werk te gaan.

Toen het plan ontstond om van Brainport voor Elkaar een vereniging te maken om de slagkracht te vergroten, heeft de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem mij benaderd: of ik zitting wilde nemen in het dagelijks bestuur van Brainport voor Elkaar namens de maatschappelijke organisaties. Dat wilde ik graag, want ik ben erg enthousiast over de samenwerking binnen onze regio.  

Ik denk dat maatschappelijke organisaties er veel aan kunnen hebben om mee te doen met Brainport voor Elkaar. Bij bedrijven en overheden zit veel zinvolle kennis en enthousiasme. Als het gaat om digitalisering bijvoorbeeld. Je kunt ook veel plezier hebben van het inzetten van bedrijfsvrijwilligers. Daarnaast kunnen maatschappelijke organisaties bedrijven en overheden verder helpen met hun kennis en ervaringsdeskundigheid. Zo hebben we bij Ergon ooit een financieel loket opgestart om onze eigen medewerkers te helpen hun financiën op orde te krijgen. De kennis die we daarmee hebben opgedaan, hebben we daarna gedeeld met andere werkgevers. Financieel Fit is nu een belangrijk onderdeel van Brainport voor Elkaar. Dat is wat mij betreft echt een voorbeeld van de meerwaarde die wij als maatschappelijke organisatie binnen Brainport voor Elkaar kunnen bieden.

We staan in de Brainportregio voor een enorme uitdaging. Economisch loopt het hier als een trein, maar we zien dat niet iedereen profiteert van dat succes. Via de vereniging Brainport voor Elkaar kunnen organisaties vanuit hun eigen achtergrond meehelpen. Met inhoudelijke programma’s én met slagkracht vanuit vrijwilligerswerk van werknemers. Door krachten vanuit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid te bundelen kunnen we nog meer impact maken en onze realisatiekracht vergroten. Want het gaat om doen. Juist omdat de organisaties die meedoen zich richten op hun eigen werknemers. Zij krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld om financieel weerbaarder te worden, maar kunnen ook zelf meehelpen, als bedrijfsvrijwilliger. Dat is goed voor de maatschappij en het doet wonderen voor je gevoel van eigenwaarde.

Zelf wil ik me inzetten als ambassadeur van Brainport voor Elkaar, door het gedachtengoed uit te dragen. Ik benader actief organisaties en bedrijven waarvan ik denk dat ze een mooie bijdrage kunnen leveren aan ons gezamenlijke doel. Organisaties kunnen zich natuurlijk altijd als lid aanmelden, iedereen is welkom.  Daarnaast gaan we als algemeen bestuur samen een agenda opstellen in afstemming met het programmabureau: waar richten we ons op? Welke thema’s doen ertoe? Want we moeten natuurlijk wel zorgen dat we relevant blijven, ook in de toekomst.

Ik hoop dat onze inzet ertoe leidt dat onze regio niet alleen economisch succesvol is, maar ook sociaal en inclusief. Welvaart en welzijn horen bij elkaar.