Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

'We gaan van Brainport voor Elkaar een succes maken, met dezelfde ambitie als voor de economische agenda'

Brainport voor Elkaar wordt een vereniging. Zo kunnen alle aangesloten bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties nog slagvaardiger aan de slag om de Brainportregio socialer en beter te maken.
Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil en zijn blij te melden dat Marc Cootjans beoogd voorzitter is van ons dagelijks bestuur. Hij vertegenwoordigt het bedrijfsleven en heeft de ambitie om van onze regio op sociaal vlak een groot succes te maken. Marc vertelt je graag meer.

'Als Rabobank zijn we een coöperatie. Maatschappelijke betrokkenheid is voor ons vanzelfsprekend, al 125 jaar. Zelf ben ik al lang betrokken bij twee van de oprichtende organisaties van Brainport voor Elkaar, Impact040 en Partnerfonds Brainport Eindhoven. Toen besloten werd om van Brainport voor Elkaar een vereniging te maken en er een bestuur nodig was, kwam de vraag: wil jij de voorzitter van het dagelijks bestuur zijn? Nou, graag! Ik sta met hart en ziel achter de doelstellingen van Brainport voor Elkaar.


Ik vind het mooi dat we nu een vereniging worden. Dat woord vereniging straalt echt uit dat we het samen gaan doen. We richten ons op werkgevers in de Brainportregio. En dat zijn niet alleen bedrijven, maar ook scholen en kennisinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. In het bestuur vertegenwoordig ik het bedrijfsleven. Logisch, gezien mijn contacten.

Onze leden richten zich op hun eigen medewerkers. Die kunnen hulp krijgen, bijvoorbeeld om financieel fitter te worden of om hun digitale vaardigheden te vergroten. Het is vaak lastig om mensen te bereiken die hulp nodig hebben, maar bedrijven kennen hun eigen mensen goed en kunnen signalen opvangen dat iemand hulp nodig heeft. Dat is een van de onderdelen van Brainport voor Elkaar. Daarnaast stimuleren we onze leden ook om mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen in dienst te nemen. Een derde, heel belangrijke tak: de inzet van bedrijfsvrijwilligers voor maatschappelijk belangrijke doelen. En dan niet één keer naar het bejaardenhuis voor een gezellige activiteit, maar structureel. Bijvoorbeeld: in een gemeente zorgen dat het leerlingenvervoer op orde is, door mensen van je bedrijf onder werktijd in te zetten als chauffeur en dat ook organisatorisch goed te regelen. In de Brainportregio werken 400.000 mensen, als die allemaal iets bijdragen is het effect enorm!

Sociaal werkgeverschap is wat mij betreft relevanter dan ooit. In de Brainportregio gaat het economisch gezien ontzettend goed. Maar niet iedereen profiteert daarvan. De tweedeling die zo ontstaat is echt een probleem. Ik ben er trots op dat we dat probleem op de Brainportmanier gaan oplossen. Iedereen beseft: er moet veel gebeuren. Net zoals we eerder van Brainport een economisch succes hebben gemaakt door samen te werken als bedrijven, overheden en kennisinstellingen, en nu in heel Europa gelden als best practice. Op sociaal vlak gaan we hetzelfde doen, op dezelfde manier en met dezelfde ambitie. En dat is keihard nodig.'