Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Twee vliegen in één klap: kennis over onderwijs en de Peelregio

Brainport voor Elkaar wordt een vereniging van sociale werkgevers: bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties die samenwerken aan sociale vraagstukken. In de aanloop naar de oprichting van onze vereniging, zijn we blij te kunnen delen Ingeborg Janssen Reinen, voorzitter College van Bestuur bij ROC Ter AA, onderdeel is van ons beoogd dagelijks bestuur. Ingeborg heeft een groot netwerk en veel kennis van onderwijs en de regio Helmond-De Peel. Ze neemt dan ook zitting namens de onderwijsinstellingen en heeft de ambitie te zorgen voor nóg meer verbinding. Lees hier meer.

'Bij ROC Ter AA staan we midden in de maatschappij. We bieden een breed aanbod van mbo-opleidingen waar in Helmond en omgeving behoefte aan is, zoals techniek, ICT en zorg. We hebben veel contact met bedrijven en instellingen uit Helmond en de Peelregio, zodat we weten waar zij behoefte aan hebben. Het is voor mij -door onze betrokkenheid met de wereld buiten onze school- vanzelfsprekend om verder te kijken dan onze taakomschrijving. Een voorbeeld? Op basisscholen waar veel meertalige kinderen zitten, zijn we ook bezig om hun ouders wegwijs te maken.

Ik vind het fijn dat ik gevraagd ben om zitting te nemen in het dagelijks bestuur van de vereniging Brainport voor Elkaar. Ik denk dat ik een goede aanvulling kan bieden op de expertise van de andere bestuursleden, door mijn kennis over onderwijs én de regio Helmond-De Peel. Twee vliegen in één klap, dus. Het is belangrijk om te zorgen voor verbinding in de Brainportregio tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Want we hebben elkaar nodig. Niet alleen als het gaat om economische belangen. Er moet ook aandacht zijn voor de sociale omgeving waarin we werken en leven.

In Helmond zijn allerlei activiteiten die naadloos aansluiten bij de doelstellingen van Brainport voor Elkaar. Een mooi voorbeeld is het Stadsplan Laaggeletterdheid, bedoeld om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te helpen. We hebben inmiddels veel kennis opgedaan over wat je aan dit maatschappelijke probleem kunt doen. Die kennis en inzichten deel ik graag.

Brainport voor Elkaar heeft een hardwerkende programmaclub die druk bezig is met allerlei nuttige projecten. Vanwege mijn grote netwerk kan ik mensen bij elkaar brengen.

Waar we over vijf jaar staan? Het zou geweldig zijn als we een verbinding tot stand hebben weten te brengen tussen alle 21 gemeenten die deel zijn van de Brainportregio. We hoeven niet alles samen te doen, maar er zijn veel dingen die we in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Initiatieven waar al onze inwoners echt wat aan hebben. Ik hoop ook dat inwoners dan merken dat bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid serieus nemen.