Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Eindhoven Design District

Eindhoven is de stad van Technologie, Design en Kennis. Er zijn bijvoorbeeld events als Dutch Design Week, maar ook talentvolle ontwerpers, inspirerende exposities, creatieve districten en innovatieve bedrijven. Die ontwerpkracht is alleen niet altijd even zichtbaar. Onder de noemer Eindhoven Design District maken de Dutch Design Foundation, gemeente Eindhoven en Eindhoven365, design zichtbaar en beleefbaar. ‘Verborgen ontwerpkracht’ wordt voor het voetlicht gebracht, zoals de vele creatieve broedplaatsen in de stad en stedelijke ontwikkelingen waarbij je vaak niet eens doorhebt dat er een ontwerper aan te pas kwam. Om te zorgen dat Eindhoven nog meer gebruik maakt van haar ontwerpkracht, worden ook nieuwe projecten ondersteund. 

Het project Eindhoven Design District heeft drie doelen: 

1. Structurele inbedding (beleidsontwikkeling en bestuurlijke afstemming) 

2. Design en technologie toegepast in stadsontwikkeling (planontwikkeling en uitvoering) 

3. Zichtbaar en beleefbaar maken van design in de stad (storytelling en markering) 

Met deze doelen werkt het project aan het vergroten van de allure en aantrekkingskracht van Eindhoven als designhoofdstad, zowel voor bezoekers en inwoners als voor nieuw talent dat zich ergens wil vestigen. Daarnaast draagt het bij aan het versterken van de positie van het Eindhovense ontwerpveld en is het project een vliegwiel om de inzet van ontwerpkracht door overheid, projectontwikkelaars en bedrijfsleven te vergroten. 

  • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod 
  • Begunstigde: Dutch Design Foundation 
  • Contactpersoon:Francoise Vos, 06-15505421 
  • Adres: Dutch Design Foundation, Torenallee 22-08, 5617 BD Eindhoven 
  • Partners: Gemeente Eindhoven, Eindhoven 365 
  • Startdatum: 01/07/2019 
  • Einddatum: 31/12/2024 
  • Rijksbijdrage Regio Deal: € 1.760.000 
  • Cofinanciering regio (minimaal): € 3.828.571 
  • Totaal: € 5.588,571