Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Temporary Art Centre (TAC)

Het Temporary Art Centre (TAC) is al 20 jaar een broedplaats voor culturele vernieuwing. TAC gelooft dat elke tijd en elke generatie vraagt om een eigentijdse cultuur: om muziek die ons verrast, om design dat ons verwondert en om beelden die een nieuwe horizon schetsen. De missie van TAC is om veelbelovende makers en kunst van alle disciplines te verbinden aan een lokaal en (inter)nationaal publiek. Dat doet TAC door ruimte te bieden aan experiment en vernieuwende makers, en door een toegankelijk podium en ontmoetingsplek te zijn. In TAC werken structureel ruim 100 professionele kunstenaars en ontwerpers in 80 ateliers, steeds wisselend van samenstelling, achtergrond en disciplines, in verbinding met het bedrijfsleven, publiek, wetenschap en elkaar. De TAC organisatie initieert, regisseert, verbindt en faciliteert.  

In het kader van de gebiedsontwikkeling wil de Gemeente Eindhoven de broedplaatsfunctie die het TAC op dit moment vervult in de oude Philips personeelswinkel voor het gebied en de stad duurzaam behouden. TAC ligt in het Emmasingelkwadrant en maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling in dat deel van de stad. Hierbij wordt toegewerkt naar een gedifferentieerd grootstedelijk, groen en levendig binnenstedelijk woongebied. In totaal worden er ca 2.000 wooneenheden toegevoegd rondom het Victoriapark, waarin de Gender boven de grond wordt gehaald met aanvullende functies en programma’s die de leefbaarheid/levendigheid van het gebied moeten borgen. 

De impuls uit de regio deal draagt bij aan het voortbestaan en de herontwikkeling van het TAC naar TAC 2.0. Met deze investering kan het totaalconcept TAC met circa 4.800m2 ateliers, makerspaces, exporuimte en horeca op deze plek in de stad behouden blijven en duurzaam geëxploiteerd worden. Tegelijkertijd levert dit plan een zelfstandig, onafhankelijk en autonoom TAC op. Daarmee draagt het bij aan de ambitie van de gemeente Eindhoven om het structurele aantal m2 ‘ateliers’ te laten groeien; immers het is onlogisch om dit volume en de functie die het TAC nu heeft weg te halen, om het vervolgens elders in de stad weer hernieuwd te huisvesten. 

 • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod 
 • Begunstigde: TAC Vastgoed B.V. 
 • Website:www.tac.nu  
 • Contactpersoon:  Tom Swart, tom@tac.nu, 06 15 43 48 62 
 • Adres: Vonderweg 1, 5611 BK Eindhoven 
 • Partners: Focus Real Estate, Gemeente Eindhoven 
 • Startdatum: 01/10/2019 
 • Einddatum: 30/06/2025 
 • Rijksbijdrage Regio Deal: €3.100.000 
 • Cofinanciering regio (minimaal): €7.571.429 
 • Totaal: €10.671.429