Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close icon

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close icon
Sluiten Close

INNO INFRA SHARE

INNO INFRA SHARE is een internationale krachtenbundeling om lokale innovatie infrastructuren te verbeteren en meer toegankelijk te maken voor bedrijven en met name mkb’ers. Door de samenwerking te versterken tussen mkb’ers en onderzoeksinstellingen willen we met het project innovatieprestaties een boost geven.

INNO INFRA SHARE is een internationale krachtenbundeling om lokale innovatie infrastructuren te verbeteren en meer toegankelijk te maken voor bedrijven en met name mkb’ers. Door de samenwerking te versterken tussen mkb’ers en onderzoeksinstellingen willen we met het project innovatieprestaties een boost geven.

We doen dit door het creëren van:

  • Een nauwkeurig en gedetailleerde overzicht van de lokale RII-ecosystemen die voor regionale en nationale beleidsmakers en mkb’ers beschikbaar zijn;
  • Een allesomvattend actieplan voor het versterken van het regionale en nationale RII-beleid.

Uitdaging

Onderzoeks- en innovatie-infrastructuur (RII) kan fungeren als een hefboom voor het versterken van het concurrentievermogen en de groei van zowel lokale mkb’ers als buitenlandse gebruikers – vooral ook op het gebied van zogenaamde Key Enabling Technologies (KET’s – cruciale ontsluitende technologieën). Om dit potentieel te kunnen aanboren, zullen de projectpartners gezamenlijke inspanningen leveren om aan hun onderzoek en technologie een markt-gedreven dimensie toe te voegen. De instrumenten die ze hiervoor zullen gebruiken, zijn netwerkvorming, het promoten van samenwerkingsprojecten op regionaal en internationaal niveau en het aanspreken van de voor RII relevante nationale en regionale beleidsinstrumenten.

Partners

Het partnerschap dekt 8 Europese regio's af: 
België (Flanders Make)
Tsjechië (Technische Universiteit van Brno)
Estland (stadsbestuur van Tartu)
Duitsland (Technische Universiteit van Chemnitz)
Italië (Aster Stock Joint Consortium)
Letland (bestuursregio Vidzeme)
Nederland (Brainport Development)
Zweden (regio Skane).

INNO INFRA SHARE is gefinancierd binnen het Interreg Europe, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit project loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2020. Meer info.

Meer informatie over de projectactiviteiten vindt u op: www.interregeurope.eu/innoinfrashare

DOWNLOAD DE BROCHURE