Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Door samenwerking tussen bedrijven meer ruimte op het elektriciteitsnetwerk


Dit artikel is onderdeel van de reeks “Stroomhelden - pionieren in oplossingen voor netcongestie”

Overal in Nederland, en in de Brainportregio in het bijzonder, is er door de explosief gestegen elektrificatie capaciteit tekort op het elektriciteitsnetwerk. De netbeheerder, Enexis, heeft aangegeven dat er voorlopig géén nieuwe of zwaardere aansluitingen voor bedrijven mogelijk zijn. Een probleem voor alle bedrijven met een grootverbruikersaansluiting (>3 x 80A) in Brainport. Op basis van de huidige prognoses, is de verwachting dat de regio de komende vijf tot tien jaar nog te maken heeft met wachttijden voor grootzakelijke aansluitingen.  
 

Omdenken is nodig 

In Brainport werken veel bedrijven op allerlei thema’s samen. Het delen van energiecontracten of duurzaam opgewekte energie is echter voor veel bedrijven nog nieuw. Wettelijk is dat ook nog niet toegestaan. Maar nieuwe wetgeving is in de maak. In het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet wordt het opzetten van een energiegemeenschap met bedrijven als leden toegestaan. Dit moet het makkelijker maken om energie onderling uit te wisselen, collectieve energieactiviteiten te ontwikkelen zoals het verhandelen van energie. Naar verwachting gaat de nieuwe wet in 2024 ingevoerd worden. 

Dit vraagt van de netbeheerder nieuwe contractvormen. Op moment wordt er geëxperimenteerd met capaciteitsbeperkende contracten en groepsovereenkomsten. Hier gaat het om aangewezen pilotgebieden. Deze zijn echter nog niet gestandaardiseerd en dus nog niet af te sluiten door bedrijven die niet in een pilotgebied zitten. 
 

Beginnen met verenigen 

Dat neemt niet weg dat bedrijven niets kunnen doen. Allereerst kunnen ze zelf hun eigen energieverbruik onder de loep nemen. Zijn er mogelijkheden om stroom te besparen of het gebruik beter te spreiden over de dag, zodat de gevraagde elektriciteit niet over hun toegestane contractwaarde heen gaat. Zelf duurzame energie opwekken is in deze tijd ook een no-regret maatregel. 

Daarnaast kunnen bedrijven in de omgeving de energieprofielen op elkaar te leggen. Wanneer wordt er veel gebruikt, wanneer minder? Wie wekt er in de omgeving energie op en heeft niet alles nodig? Door het gesprek met elkaar aan te gaan, inzicht te krijgen in elkaars verbruik kan een energiegemeenschap tot stand komen.  

Op die manier kunnen er sneller stappen genomen worden op het moment dat de nieuwe wetgeving en contractvormen beschikbaar zijn.