Sluiten Close
Sluiten Close

Brainport-Partners & PSV richten Partnerfonds Brainport Eindhoven op

Samen werken zij aan oplossingen voor urgente maatschappelijke problemen in de regio. Een jaar nadat ASML, Jumbo Supermarkten, High Tech Campus Eindhoven, Philips en VDL Groep gezamenlijk premium partner zijn geworden van PSV zet dit collectief een nieuwe stap. Met de oprichting van het Partnerfonds Brainport Eindhoven ziet een regionale goede doelenstichting het levenslicht. Vanuit dit nieuwe fonds willen de vijf topbedrijven, PSV en Brainport Development het leven van inwoners van de regio Brainport Eindhoven die het moeilijk hebben duurzaam verbeteren. Het Partnerfonds Brainport Eindhoven gaat partijen bijeen brengen in een gezamenlijke aanpak van een aantal urgente maatschappelijke opgaven. Te denken valt aan armoede, vitaliteit, werkloosheid, kansen voor kinderen en sociale cohesie.

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 juli 2020

Samen werken zij aan oplossingen voor urgente maatschappelijke problemen in de regio. Een jaar nadat ASML, Jumbo Supermarkten, High Tech Campus Eindhoven, Philips en VDL Groep gezamenlijk premium partner zijn geworden van PSV zet dit collectief een nieuwe stap. Met de oprichting van het Partnerfonds Brainport Eindhoven ziet een regionale goede doelenstichting het levenslicht. Vanuit dit nieuwe fonds willen de vijf topbedrijven, PSV en Brainport Development het leven van inwoners van de regio Brainport Eindhoven die het moeilijk hebben duurzaam verbeteren. Het Partnerfonds Brainport Eindhoven gaat partijen bijeen brengen in een gezamenlijke aanpak van een aantal urgente maatschappelijke opgaven. Te denken valt aan armoede, vitaliteit, werkloosheid, kansen voor kinderen en sociale cohesie.

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 juli 2020

Brainport moet van én voor iedereen zijn, want iedereen is Brainport

“In Brainport-regio Eindhoven leven we samen in een succesvolle regio waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen intensief én constructief samenwerken aan een mooie toekomst”, stelt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep. “Samen maken we de meest complexe machines en vernieuwende producten die de wereld duurzamer, beter én gezonder maken. Toch zijn er mensen in onze regio die het sociaal moeilijk hebben en zich niet altijd verbonden voelen met onze regio. Zij profiteren niet mee, terwijl hun omgeving wel verandert. Voor hen is dit Partnerfonds bedoeld: Brainport moet van én voor iedereen zijn, want iedereen is Brainport. Daar zetten wij ons graag voor in.”   

Schulden

Het fonds is voor de hele Brainport-regio en de eerste maatschappelijke opgave waar het Partnerfonds zich op gaat richten, is schulden. Schulden zijn vaak het begin van een ketenreactie aan problemen in huishoudens, zoals armoede. Bijvoorbeeld alleen in de gemeente Eindhoven zijn ongeveer 3.500 arme mensen mét schulden in beeld. Deze mensen hebben minder dan 130 procent van het minimumloon te besteden. In de hele Brainport-regio praten we over ongeveer 6.000 gezinnen met schulden. Volgens de planbureaus groeit het aantal mensen dat in armoede leeft tot 2035 met ruim een kwart. De economische krimp als gevolg van de coronacrisis komt daar bovenop.

Bij de inzet van het Partnerfonds kan worden gedacht aan ondersteuning bij het beheer van schulden, maar ook aan budgetbegeleiding en door eventueel kleine kredieten en leningen te regelen. Het Partnerfonds zal meer doen dan bijdragen met een financiële impuls, zoals het inzetten van de menskracht en expertise van het netwerk van het Partnerfonds. Het fonds wil bijdragen aan het vergroten van de impact van bestaande sociale initiatieven en structuren.

Programma’s die het Partnerfonds een warm hart toedragen kunnen alle 21 regiogemeenten van Brainport Eindhoven bestrijken. Het doel is een succesvolle regio voor alle inwoners die bekend staat om haar talent, vitaliteit en trots. Dit zijn tevens de thema’s van de initiatiefnemers die zijn vastgelegd in hun partnerschap met PSV.

Kracht is samenwerking

Voorzitter én boegbeeld van het Partnerfonds Brainport Eindhoven is voormalig Eindhovens wethouder Staf Depla. “Samenwerken loont, mét elkaar én voor elkaar.  Dat is de kracht van deze regio”, aldus voorzitter Depla. “ Van die kracht moet iedereen kunnen profiteren.”

De overige bestuursleden zijn Jennifer van der Leegte (VDL Groep), Hans-Martin Don (Leger des Heils), Hesam Fahimi (Markteffect), Marije Rhebergen (DLL) en Angelique Bellemakers (adviseur sociale impact). Het bestuur wordt gecontroleerd door een raad van toezicht die bestaat uit afgevaardigden van de initiatiefnemers.

Lees hier meer ovet het Parnerfonds Brainport Eindhoven.