Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

Brainport nu en in de toekomst

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

Aantrekken van internationale kenniswerkers

Met een dalende werkloosheid, een continuerende economische groei en een sterk stijgend aantal vacatures in Technologie en IT staat Brainport Eindhoven de komende jaren voor de grote uitdagingen om de economische motor draaiende te houden met talent als brandstof. Het aantrekken van internationale kenniswerkers is een cruciale korte termijn oplossing, zowel voor de grote bedrijven als ASML, Philips, NXP en VDL maar zeker ook voor de middelgrote en kleine bedrijven. Dit vraagt om een regionale aanpak waarbij de (aantrekkings)kracht van Brainport Eindhoven wordt ingezet om de beschikbare talentpool voor de hightech sector te vergroten.

Brainport Development heeft met en voor bedrijven het Brainport Talent Attraction Program opgezet, gericht op het aantrekken van internationale kenniswerkers (IKW-ers) in technologie en IT voor Brainport Eindhoven. Met de financiële middelen vanuit Regio Deal Brainport Eindhoven kan een extra boost worden gegeven aan de uitvoering van urgente acties, waarbij wordt ingezet op twee hoofdactielijnen:

 1. Het aanspreken van internationale tech- en IT-kenniswerkers zodat zij belangstelling krijgen voor een baan in de hightech regio Brainport Eindhoven. Hiervoor wordt ingezet op marketing campagnes (live & online) en het optimaliseren en opschalen van het online bereik van de doelgroep via de Engelstalige Brainport website met tech en IT vacatures van alle werkgevers in Brainport Eindhoven en Noord-Brabant.
 2. Het versterken van mkb(+) bedrijven zodat zij zelf (beter) in staat zijn om internationale kenniswerkers aan te trekken middels het bieden van ondersteuning, advies en het bevorderen van samenwerking tussen werkgevers, inclusief de grote bedrijven.

Op deze wijze wordt de beschikbare talentpool vergroot, staan vacatures korter open en blijven internationale kenniswerkers langer werken in Brainport Eindhoven. Daarnaast gaan meer werkgevers deelnemen aan het project waardoor een bredere regionale basis voor de samenwerking wordt gerealiseerd. In het project wordt nadrukkelijk ook de verbinding gelegd met het thema behoud van internationale kenniswerkers door de samenwerking met het Holland Expat Center South.

 • Programmalijn: B – Aantrekken en behouden talent
 • Begunstigde: Brainport Development N.V.
 • Contactpersoon: Richard Kerste
 • Adres: Gebouw TQ 5 – Strijp T, Achtseweg Zuid 159H, 5651 GW, Eindhoven
 • Partners: -
 • Startdatum: 01/07/2018
 • Einddatum: 31/12/2021
 • Rijksbijdrage Regio Deal: € 1.056.666
 • Cofinanciering regio: € 1.237.550
 • Totaal: € 2.294.216