Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

AM-Motion

Het project biedt een strategische benadering om Europa’s waardepropositie voor Additive Manufacturing (AM) technologieën te versterken. Het algemene doel is bij te dragen aan een snelle marktintroductie van AM technologieën in heel Europa.

Dit wordt bereikt door aan te sluiten bij en opschaling van bestaande initiatieven en inspanningen, het verbeteren van de voorwaarden voor grootschalige, cross-regionale demonstratie en markttoepassingen. Ook wordt een groot aantal van de belangrijkste stakeholders betrokken, met name uit de industrie.

Het project beoogt expertise en netwerken te bundelen wat betreft de volgende focusgebieden:

• Technologische mogelijkheden en infrastructuur
• Barrières en tekortkomingen van de markt wat betreft industrialisatie en implementatie (zowel technologische als niet-technologische)
• Belangrijkste toekomstige toepassingen en markten
• Linken met regionale initiatieven en regionaal beleid

Door dit te doen, ambieert het AM-Motion project om een strategie te ontwikkelen voor de versterking van AM in Europa en de pijlers te vormen voor een efficiënte implementatie daarvan. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan de versterking van het Europese ecosysteem van AM.

Resultaten 2016

• Het project is in november 2016 van start gestaan met een kick off meeting, waarbij met alle projectpartners afspraken zijn gemaakt wat betreft de te behalen doelstellingen en uit te voeren activiteiten.

Doelstellingen 2017

In 2017 zal met name het AM landschap in Europa in kaart worden gebracht. Dat houdt in:
• Analyse van de groei en potentie van AM in Europa
• Selectie en analyse van de zeven belangrijkste waardeketens voor AM in Europa
• Analyse van alle initiatieven op het vlak van AM op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau en aanbevelingen hoe de synergie hiertussen te vergroten
Ook wordt in 2017 een start gemaakt met de ontwikkeling van een roadmap op basis van de aanbevelingen uit expert sessies

Partners

De projectpartners zijn 13 stakeholders uit 7 landen:
Prodintec, TNO, TWI, CEA, ERRIN, IDEAconsult, Airbus, EPPMA, d’Appolonia, Siemens, Cecimo, Materialise, Brainport Development