Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Veel buitenlandse belangstelling voor bedrijfsvestiging in Brabant, maar nog geen concrete stappen

Onderzoek van de BOM bevestigt een decentralisatietrend, waarbij bedrijven activiteiten mondiaal spreiden en zo dichter op de markt zitten.

Geschreven door Innovation Origins

07 april 2021

Onderzoek van de BOM bevestigt een decentralisatietrend, waarbij bedrijven activiteiten mondiaal spreiden en zo dichter op de markt zitten.

Geschreven door Innovation Origins

07 april 2021


Ondanks corona is de belangstelling van buitenlandse bedrijven om zich te vestigen in Brabant ongekend groot, zegt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) op basis van eigen onderzoek. Brexit is daarvoor slechts één van de verklaringen, aldus de organisatie. De groeiende belangstelling heeft vooral te maken met de trend dat steeds meer buitenlandse bedrijven vanwege risicospreiding (decentralisatie) overwegen om bestaande bedrijfsactiviteiten in Brabant te starten of uit te breiden.

Vooral (kleine) bedrijven, actief in de hoogwaardige maakindustrie, life sciences & health en agrofood, overwegen uitbreiding op het gebied van sales, logistiek, productie en R&D.

Het onderzoek in opdracht van de BOM werd uitgevoerd door Buck Consultants. Van de 73 ondernemingen die daarvoor werden ondervraagd gaf 55% aan dat decentralisatie hoog op de agenda staat. De helft van de ondernemingen geeft aan meer lokaal te willen werken met toeleveranciers en nog eens 25% geeft aan dat men overweegt productie naar Europa te halen.

Groeiende belangstelling

“Er liggen kansen voor het binnenhalen van nieuwe bedrijfsactiviteiten bij reeds in Brabant gevestigde bedrijven”, zegt Eelko Brinkhoff, Manager Foreign Investments & International Trade bij de BOM. “Maar ook nieuwe bedrijven bereiden zich voor om naar de provincie te komen. De toename van leads uit de Verenigde Staten en Azië in de afgelopen maanden laat dit ook duidelijk zien.”

Volgens Johan Beukema, partner bij Buck Consultants International, past deze ontwikkeling binnen de decentralisatietrend, waarbij bedrijven activiteiten mondiaal spreiden en zo dichter op de markt zitten. “Hiermee proberen ze potentiële risico’s in de toeleverings- en productieketen te voorkomen. Digitalisering en robotisering van processen versnellen deze beweging en maken decentralisatie kostentechnisch interessanter. Opvallend is dat decentralisatie ook geldt voor onder meer sales, regionale hoofdkantoren en R&D.”

COVID-19

COVID-19 gaf aanvankelijk druk op de bereidheid van bedrijven tot het doen van nieuwe investeringen. Daarnaast gaven de beperkingen tot reizen niet de mogelijkheid nieuwe en bestaande klanten te bezoeken in het buitenland, alsmede dat geïnteresseerde bedrijven niet naar Nederland konden reizen voor een verdere verkenning van de investeringsmogelijkheden (voornamelijk huisvesting).

De komende tijd lijkt COVID-19 volgens de BOM juist voor een versnelling van decentralisatie te zorgen. De mondiale crisis heeft de kwetsbaarheid van productieketens extra zichtbaar gemaakt. Brinkhoff: “Als ontwikkelingsmaatschappij zien we een sterk herstel van nieuwe leads vanaf juni 2020, waardoor we bijna hetzelfde niveau aan leads hebben gehaald als in 2019. De vooruitzichten voor 2021 en verder zijn daarmee goed.”

© BOM foreign investment Brabant

Brexit

Hoewel het positieve effect ook zichtbaar is als de Brexit-gerelateerde leads eruit worden gelaten, spelen de ontwikkelingen in Groot-Brittannië zeker een rol. Tot op heden waren de gevolgen van de Brexit nauwelijks merkbaar in Brabant. Bedrijfsverplaatsingen gingen met name richting de Groot-Amsterdam regio en het betrof daarbij doorgaans bedrijven die in de Europese Unie gevestigd moesten blijven (paspoortrechten), voornamelijk in finance, legal, media, data en rondom EMA (European Medicin Agency). Vanaf kwartaal 4 ziet de BOM een kentering. Deze trend richt zicht met name op de logistiek, vanwege vertragingen in het transport, complexe regelgeving en papierdruk en BTW-problematiek.

Vestigingsklimaat

Voornaamste redenen voor bedrijven om voor Brabant te kiezen zijn de Europese markttoegang en de sterke ecosystemen in de topsectoren. Het rapport geeft aan dat er wel ruimte is voor verbetering op het vlak van de beschikbaarheid van bedrijfsgronden, talent en het vestigingsklimaat (regels, procedures en belastingen). De complexiteit van het stikstofdossier en energiecapaciteit zorgt in sommige gevallen voor onduidelijkheid en vertraging.

Brinkhoff: “Het onderzoek onderschrijft dat we als Brabant kansen kunnen verzilveren voor het binnenhalen van nieuwe buitenlandse bedrijvigheid. Ondanks een minder jaar blijft de investeringsbereidheid van bedrijven groot. Door de bijzondere omstandigheden zien we wel uitstel, maar nog geen afstel.”