Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Universiteit Stuttgart en Holland Innovative intensiveren hun samenwerking rondom het thema Reliability Engineering

De spin-off RelTest Solutions van het Technology Transfer Institute van de universiteit van Stuttgart en Holland Innovative B.V. uit Eindhoven hebben een intentieverklaring ondertekend voor een intensievere samenwerking. Beide instituten zijn van plan om gezamenlijk trainingen en evenementen te organiseren rondom de thema’s betrouwbaarheid, levensduur en productontwikkeling.

Geschreven door Brainport Eindhoven

22 mei 2020

De spin-off RelTest Solutions van het Technology Transfer Institute van de universiteit van Stuttgart en Holland Innovative B.V. uit Eindhoven hebben een intentieverklaring ondertekend voor een intensievere samenwerking. Beide instituten zijn van plan om gezamenlijk trainingen en evenementen te organiseren rondom de thema’s betrouwbaarheid, levensduur en productontwikkeling.

Geschreven door Brainport Eindhoven

22 mei 2020


Zowel RelTest Solutions als Holland Innovative bieden al een verscheidenheid in programma's aan die gericht zijn op betrouwbaarheid, levensduur, root-cause analyse en data science. Door hun samenwerking te intensiveren verwachten de instituten de kwaliteit aan beide kanten te verbeteren. Daarnaast wordt de breedte van het programma uitgebreid en aangeboden in beide landen. De training is gebaseerd op de VDI-richtlijn 4002 en is gecertificeerd door de Universiteit van Stuttgart.

De Universiteit van Stuttgart en Holland Innovative werkten in het verleden al samen in verschillende projecten. Voor Hans Meeske, CEO van Holland Innovative, is de intentieverklaring met RelTest Solutions een logische stap: “We werken allebei vanuit het principe dat kennis zoveel mogelijk mag worden gedeeld. Dit geldt vooral voor onze wederzijdse expertise op het gebied van betrouwbaarheid en levensduur. De wereld verandert in hoog tempo. Om dit tempo bij te kunnen houden, is het belangrijk dat engineers en ontwikkelaars, evenals het management, zich ervan bewust zijn dat hun producten zorgvuldig zijn ontworpen met een voorspelbare levensduur en voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de klant. Onze programma's kunnen hen helpen dit doel te bereiken.”

De Universiteit van Stuttgart wil een rol spelen bij de overdracht van kennis en technologie en bouwt aan samenwerkingen zoals die met Holland Innovative om dat doel te bereiken. "Ongeveer 3.000 wetenschappers doen onderzoek aan de universiteit van Stuttgart, waar ongeveer 150 instituten werkzaam zijn. De onderzoekers verwerven geavanceerde kennis en ontwikkelen veel baanbrekende technologieën die kunnen worden gebruikt om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, producten efficiënter en duurzamer te produceren en het leven van mensen comfortabeler te maken. Voor de overdracht van technologie aan de samenleving heeft de universiteit het Technology Transfer Institute opgericht. Doel van dit instituut is om spin-offs van de universiteit in staat te stellen hun kennis en nieuwe technologieën met de samenleving te delen. RelTest Solutions is een van deze spin-offs en biedt brede kennis op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit en productontwikkeling”, aldus Dr. Dazer.

Deze samenwerking zal leiden tot nieuwe trainingen, onderlinge projecten en onderzoeksprogramma's waar we ook de ecosystemen van de samenwerkende partners (Stuttgart en Brainport Eindhoven) op willen laten aansluiten. In het komende Reliability seminar van 25 & 26 maart 2021 in Eindhoven NL zal dit ook zichtbaar worden door partnerbijdrages en een executive round table voor kennisuitwisseling.