Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Staatssecretaris Keijzer onder de indruk van belang hightech maakindustrie

‘Mindblowing’. Daarmee omschreef Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, haar ervaringen bij ASML als eerste stop tijdens haar werkbezoek aan Brainport Eindhoven. Het tweede deel van de kennismakingstoer door de regio, op de High Tech Campus Eindhoven (HTCE), moest toen nog beginnen. Ook daar werd ze overweldigd door innovatieve producten, geavanceerde werkprocessen, de intensieve manier van samenwerken en de levendige binding met het industriële (Philips) verleden. “Prachtig om te zien hoe dat in de genen van deze regio zit.” Haar overtuiging van ‘de verdiencapaciteit van deze nieuwe economie’ brengt de gevraagde 170 miljoen euro van het Rijk, zoals beschreven in de propositie van Brainport Eindhoven voor de regio-enveloppe, weer een stap dichterbij.

Geschreven door Brainport Eindhoven

26 januari 2018

‘Mindblowing’. Daarmee omschreef Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, haar ervaringen bij ASML als eerste stop tijdens haar werkbezoek aan Brainport Eindhoven. Het tweede deel van de kennismakingstoer door de regio, op de High Tech Campus Eindhoven (HTCE), moest toen nog beginnen. Ook daar werd ze overweldigd door innovatieve producten, geavanceerde werkprocessen, de intensieve manier van samenwerken en de levendige binding met het industriële (Philips) verleden. “Prachtig om te zien hoe dat in de genen van deze regio zit.” Haar overtuiging van ‘de verdiencapaciteit van deze nieuwe economie’ brengt de gevraagde 170 miljoen euro van het Rijk, zoals beschreven in de propositie van Brainport Eindhoven voor de regio-enveloppe, weer een stap dichterbij.

Geschreven door Brainport Eindhoven

26 januari 2018


“Kent u die nieuwe emoji waarbij het hersenpannetje omhoog komt”, vraagt Keijzer tijdens het persmoment ter overhandiging van de regio-enveloppe. “Die symbool staat voor zo’n gevoel van ‘hoe bestaat het’? Dat gevoel heb ik vaak vandaag tijdens mijn bezoek aan Brainport Eindhoven. Niet alleen vanwege de geavanceerde technologieën die hier ontwikkeld worden, maar juist ook vanwege het belang daarvan; behouden en versterken van de bovengemiddelde economische groei.” Bij haar bezoek aan ASML werd al duidelijk dat de combinatie van ‘knappe koppen en gouden handjes’ ten grondslag ligt aan die economische groei, benadrukt ze. Voldoende technisch opgeleid personeel is dan ook een van de speerpunten in de propositie voor de regio-enveloppe, die Keijzer officieel ontvangt van VDL-grondlegger Wim van der Leegte. Ze geeft daarbij aan deze ook namens haar collega Carola Schouten, vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan te nemen. Schouten is immers de kabinetspersoon die beslist welke regio’s geld ontvangen uit het beschikbare totaalbedrag van 950 miljoen euro. “Ze zit op mijn schouder vandaag.”

Eenmalige investering

Het kabinet heeft in het regeerakkoord 950 miljoen gereserveerd voor het aanpakken van economische knelpunten en regio’s gevraagd met om plannen daarvoor. Brainport Eindhoven is een van de regio’s die daar gehoor aan geeft en vraagt een eenmalige investering in het voorzieningenniveau om de regio aantrekkelijker te maken voor (nieuwe) werknemers (en dus inwoners). Deze eenmalige impuls (die wel langjarig moet doorwerken) loopt parallel aan de Brainport Nationale Actieagenda; het aanbod voor een langjarige samenwerking met het kabinet en structurele investeringen in de regio. De propositie voor de regio-enveloppe behelst in totaal 370 miljoen euro, waarvan 170 miljoen van het Rijk en 200 miljoen eigen inleg. Dat totaalbedrag moet verdeeld worden over drie posten: 

  • Onderscheidend voorzieningenaanbod (152 miljoen) waaronder sport- en cultuurvoorzieningen (Muziekgebouw, Eindhoven Museum, nieuw conferentiecentrum, zwemcentrum, design, Evoluon 2.0).
  • Aantrekken en behouden talent (48,8 miljoen) waaronder instroom tech- & IT-studenten, aantrekken en behouden internationale kenniswerkers, start-ups, internationalisering onderwijs en accommoderen onderwijs groei op o.a. Brainport Industries Campus.
  • Innovaties met maatschappelijke impact (170 miljoen) voor onder andere een Photonic Integrated Technology Center en de Eindhoven Engine (waarin kennisinstituten en bedrijven een nieuwe, intensieve manier van samenwerken ontwikkelen). 

Geen grenzen

Voorbeelden van het belang van zulke innovaties met maatschappelijke impact krijgt Keijzer genoeg dit bezoek aan Brainport Eindhoven. Tijdens een wandeling over het HTC-terrein geven burgemeester van Eindhoven - en voorzitter van de stichting Brainport - John Jorritsma, waarnemend directeur van Brainport Development Joep Brouwers, wethouder Staf Depla van Eindhoven en directeur HTCE Frans Schmetz haar een bevlogen bloemlezing van wat er op deze ‘slimste vierkante kilometer van de wereld gebeurt’. Bij R&D centrum Holst Centre krijgt ze voorbeelden van slimme producten onder ogen, zoals de Bambi Belt van Bambi Medical (‘geweldig, geen couveusebaby’s meer met pijnlijke plakkers op hun kwetsbare lichaampjes’, aldus Keijzer) en het speciale ondergoed van Carin Wear (‘ik ben van huis uit uroloog en weet dat urineverlies een veel voorkomende kwestie is die veel invloed heeft het dagelijks leven van vrouwen’). Directieleden John Baekelmans en Ton van Mol leggen uit dat zulke producten tot stand komen dankzij open innovatie en intensieve samenwerking. “En dat betekent meer dan simpelweg hekken weghalen. Hier brengen we de beste kennis uit de wereld bij elkaar. Binnen de technologie bestaan geen grenzen.”

Maatschappelijke relevantie

Een stelling die alleen maar onderstreept werd gedurende het hele werkbezoek, geeft Keijzer aan nadat ze ter afsluiting nog bij het bedrijf Etulipa en Zens is geweest. “Je ziet hier hoe een ontzettend goed functionerend technisch en economisch landschap werkt.” Dat zal ze dan ook terugkoppelen aan minister Schouten, benadrukt ze: “Voor mij is duidelijk geworden hoe de verdienkracht van deze regio verbonden is met nieuwe technieken en met samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in allerlei verschillende maten. Dat ga ik onder haar aandacht brengen.” Een van de aspecten die haar het meest overtuigde, is de maatschappelijke relevantie van de hightech maakindustrie: “Techniek is iets dat heel veel mensen ‘niet goed kunnen’ en dan staat het heel ver van je af. Maar hier heb ik producten gezien met een gigantische maatschappelijke relevantie.” Als een voorbeeld noemt ze fotonica, waarover ze een introductie kreeg van Boudewijn Docter van Effect Photonics: “Met alle nieuwe technologieën maken we steeds meer gebruik van internetvoorzieningen en dat kost ongelofelijk veel energie. Fotonica is een manier om die energie sneller, duurzamer en goedkoper te maken. Dat is gewoon nodig, zeker als we de huidige technologische toppositie als NL willen behouden.”