Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

Samen op weg naar een slimmer en groener automotive cluster

Partners in automotive tekenen ambitiedocument voor behoud van innovatiekracht en werkgelegenheid binnen de sector. Negen Nederlandse partijen met een vitale rol op het gebied van mobiliteitsinnovatie en -beleid ontwikkelen een meerjarig innovatieprogramma om slimme en groene mobiliteit te versnellen. Juist in deze coronatijd is het van groot belang om de handen ineen te slaan en een extra impuls te geven aan de slimme en duurzame groei van de sector.

Partners in automotive tekenen ambitiedocument voor behoud van innovatiekracht en werkgelegenheid binnen de sector. Negen Nederlandse partijen met een vitale rol op het gebied van mobiliteitsinnovatie en -beleid ontwikkelen een meerjarig innovatieprogramma om slimme en groene mobiliteit te versnellen. Juist in deze coronatijd is het van groot belang om de handen ineen te slaan en een extra impuls te geven aan de slimme en duurzame groei van de sector.

Geschreven door Brainport Eindhoven

17 juli 2020

Bedankt voor je inschrijving.


Op donderdag 16 juli hebben zij daartoe een ambitiedocument ondertekend. Dit ambitiedocument vormt de basis voor de verdere bestuurlijke samenwerking, de inhoudelijke uitwerking van de innovatieopgave en de positionering van de bijpassende onderzoeksfaciliteiten te beginnen op de Automotive Campus in Helmond. Dit doen zij samen met de relevante industriële partners.

De automotive- en mobiliteitsindustrie staat voor de grote uitdaging om het hoofd te bieden aan de negatieve economische impact van de coronacrisis en tegelijkertijd ook te werken aan een grote transitie op weg naar een slimmere en groenere mobiliteit.

Inzetten op innovatie is top prioriteit om enerzijds de huidige sterke internationale concurrentiepositie van het Nederlandse automotive cluster te behouden en uit te bouwen en anderzijds om de juiste antwoorden te geven op de maatschappelijke vraagstukken. Hierbij wordt volop ingezet op verduurzaming en verslimming van mobiliteit. De partners van het ambitiedocument ‘Samen op weg naar een slimmer en groener automotive cluster’ zien hierin het antwoord op de uitdagende transitie naar slimme en groene mobiliteit. De partners vertegenwoordigen de zogenoemde triple helix, de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven; een bewezen vruchtbare combinatie om in dit geval vanuit de al in Zuidoost-Brabant aanwezige researchfaciliteiten snel, efficiënt en effectief innovaties te ontwikkelen.

De partijen die vandaag het ambitiedocument ondertekenen zijn: Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM), Brainport Development, Automotive Campus, Kadans Holding, TNO, RAI Automotive Industry NL en Technische Universiteit Eindhoven.