Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Boegbeelden van wetenschap en industrie samen op podium bij start 65ste collegejaar

Robbert Dijkgraaf, internationaal wetenschaps-boegbeeld, en Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, geven een voordracht op de OAY, en gaan met elkaar in gesprek.

Geschreven door TU/e

06 september 2021

Robbert Dijkgraaf, internationaal wetenschaps-boegbeeld, en Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, geven een voordracht op de OAY, en gaan met elkaar in gesprek.

Geschreven door TU/e

06 september 2021


Universiteitshoogleraar aan de UvA, Robbert Dijkgraaf, is directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, en in Nederland onder meer bekend van zijn vele optredens in De Wereld Draait Door. Hij is een fervent pleitbezorger van de wetenschap. Hij zal in zijn speech nog eens onderstrepen waarom wetenschap en industrie elkaar nodig hebben. De coronacrisis heeft laten zien dat de wetenschap werkt, zal hij betogen, en we moeten ervoor zorgen dat ze ook voor andere maatschappelijke uitdagingen het verschil kan maken.

Ingrid Thijssen zal in dit verband wijzen op het belang van technologie voor een sterk Europa. Onder haar voorzitterschap heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW onlangs een nieuwe koers uitgezet, met focus op brede welvaart. De werkgeversorganisatie maakt zich sterk voor gelijke kansen, een duurzame leefomgeving, en Europese samenwerking. “In de nieuwe geopolitieke realiteit loopt Europa het risico speelbal te zijn van rivaliserende grootmachten. Autonomie is daarom voor Europa van cruciaal belang. Daarvoor is vooroplopen in sleuteltechnologieën essentieel. Brainport is daarvan het levende voorbeeld”, aldus Thijssen in haar betoog.

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e: “Ik ben trots dat dé Nederlandse boegbeelden van de wetenschap en het bedrijfsleven hier op de TU/e hun visie verkondigen en het gesprek aangaan. Dat fundamentele wetenschap en industrie elkaar vinden, is tekenend voor deze universiteit, en haar rol als kloppend hart van het innovatie-ecosysteem van de Brainport-regio.”

Robbert Dijkgraaf zal op deze ‘opening of the academic year’ (OAY) ook officieel het Eindhoven Hendrik Casimir Institute openen, samen met een dochter van de fameuze natuurkundige en Philips-topman Hendrik Casimir (1909-2000). Dit nieuwe instituut gaat helpen de exponentiële groei van het wereldwijde datagebruik op een duurzame manier mogelijk te maken, door de integrale ontwikkeling van wetenschap en technologie op gebied van quantumfysica en fotonica.

Tot slot zal rector magnificus Frank Baaijens, voor hij het nieuwe academische jaar officieel opent, zijn licht laten schijnen over de doorontwikkeling van de universiteit.  Baaijens: “Ik ben heel erg blij dat we alle studenten vandaag weer mogen verwelkomen op de campus. Live onderwijs hier op de campus, en in teams kunnen samenwerken, zijn wezenlijke aspecten voor de ontwikkeling en het welzijn van studenten. We zetten vandaag een belangrijke stap vooruit.”