Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Aangepaste stalverlichting zorgt voor beter welzijn van varkens

Slachterij Westfort en varkensbedrijf De Hoeve doen onderzoek naar de effecten van kunstlicht op varkens. Het bedrijf wil weten welke lichtfactoren een rol spelen bij het welzijn van de dieren.

Geschreven door Innovation Origins

09 oktober 2020

Slachterij Westfort en varkensbedrijf De Hoeve doen onderzoek naar de effecten van kunstlicht op varkens. Het bedrijf wil weten welke lichtfactoren een rol spelen bij het welzijn van de dieren.

Geschreven door Innovation Origins

09 oktober 2020


Met de juiste verlichting in de stallen voelen varkens zich beter. Slachterij Westford in IJsselstein en varkensbedrijf De Hoeve BV in Valkenswaard onderzoeken daarom in hun project ‘Enlighted Pigs’ op welke manier licht het beste kan worden toegepast voor een beter welzijn van hun dieren.

Het project past in de plannen van het kabinet, dat wil dat Nederland in 2030 koploper is in duurzame kringlooplandbouw. Daaronder valt onder andere het hergebruik van afval, maar ook diervriendelijke veehouderij.

Licht beïnvloedt stemming

Dat licht invloed heeft op de productiviteit en stemming van mensen is al bekend. De invloed van licht op het dierenwelzijn is daarentegen nog beperkt onderzocht. De bedrijven willen in hun project te weten komen hoe factoren als intensiteit en kleur van licht een rol spelen bij het welzijn van dieren, het milieu en uiteindelijk het bedrijfsresultaat.

Het project

De bedrijven willen zo een techniek van stalverlichting ontwikkelen die het beste is voor de dieren. Dat verlichtingsconcept moet uiteindelijk worden opgenomen in het standaard monitoringsysteem. Dat meet onder andere de temperatuur en de luchtkwaliteit in de stal en past deze dan aan voor een zo optimaal mogelijk klimaat.

De bedrijven werken samen met de leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen van Wageningen University & Research (WUR). Deze leergroep focust zich op duurzame veehouderij en dierenwelzijn. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert het onderzoek.

De lichtsystemen die worden gebruikt bij het onderzoek, zijn afkomstig van Signify, voorheen Philips Lighting. Signify levert ook slimme sensoren voor aanpassing van de verlichting.

Varkensbedrijf De Hoeve BV

Varkensbedrijf De Hoeve BV heeft meerdere projecten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid. Zo is het bedrijf in 2017 een project gestart om een optimaal stalklimaat te realiseren. Bij dit onderzoek wordt niet alleen temperatuur van de stal gemeten maar ook het CO2- en zuurstofgehalte en de aanwezigheid van ammoniak en fijnstof. Aan de hand van deze gegevens kunnen de varkenshouders een betere omgeving creëren voor de dieren.

In 2016 startte het project Monovergister. Het doel van dat project was het realiseren van een energieneutrale varkenshouderij. Met de monovergister kan energie worden opgewekt met mest van de varkens. Hiervoor wordt dagverse mest gebruikt waardoor ook de ontwikkeling van methaan wordt beperkt.