Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport Onderwijs kenmerkt zich door de samenwerking met allerlei partijen in de regio. Hierdoor worden leerlingen en studenten voorbereid op de mogelijkheden in de toekomst en kunnen zij hun talent hierin volledig benutten. Brainport Onderwijs biedt hiervoor adaptief onderwijs aan met de focus op technologie, ondernemerschap, creativiteit, internationalisering en bovenal talentontwikkeling.

Adaptief onderwijs

De steeds snellere, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om adaptief onderwijs; hierbij wordt continu naar manieren gezocht om aan de onderwijsbehoeften van kinderen te voldoen. In een regio waar een leven lang leren centraal staat is het dan ook niet vreemd dat Brainport Eindhoven de ambitie heeft dit op een innovatieve manier te doen. Door innovatief onderwijs te bieden dat inspeelt op veranderingen maken we leerlingen en studenten weerbaar. Voor hen moet zelfontwikkeling een tweede natuur zijn. Simpelweg omdat deze generatie meer nog dan de generaties van nu tijdens hun loopbaan te maken krijgen met veranderingen in werk en banen. Door leerlingen deze veranderingen nu al te laten ervaren, bereiden we leerlingen en studenten optimaal voor op de maatschappij en arbeidsmarkt van de toekomst.

Talentontwikkeling voorop

In innovatief onderwijs staat de individuele talentontwikkeling van kinderen en jongeren voorop. Zodat zij hun volledig potentieel benutten, ongeacht hun leerniveau. Om leerlingen en studenten kennis te laten maken met de mogelijkheden voor een latere carrière in de regio, is het belangrijk dat talentontwikkeling in co-creatie met het bedrijfsleven wordt vormgegeven. Hierdoor ontdekt elke leerling en student hoe hij of zij, zijn of haar talent verder kan ontplooien.

Kernthema’s Brainport Onderwijs

Binnen Brainport is technologie overal. Ongeacht de studiekeuze van leerlingen en studenten blijft technologie in onze regio altijd relevant. Maar er is meer nodig om in de toekomst succesvol te zijn. Brainport Onderwijs draait daarom rond de kernthema’s technologie, ondernemerschap, creativiteit en internationalisering. Hierin staat de nieuwsgierigheid van leerlingen en studenten voorop; het is namelijk een belangrijke voorwaarde voor ondernemendheid, creativiteit alsook een lerende houding. Voeg daar interculturele vaardigheden aan toe om te kunnen communiceren en samenwerken met de verschillende culturen die hier samenleven en samenwerken en de vaardigheden zijn compleet. Niet verwonderlijk dat al deze thema’s dan ook verweven worden in het onderwijsaanbod en dat zij centraal staan in de ambities van Brainport. 

Partners

Op deze pagina geven we een overzicht van alle partners die meewerken aan het bereiken van onze gezamenlijke missie in Brainport Eindhoven: Innovatief onderwijs voor alle kinderen, met  extra aandacht voor techniekpromotie, wereldburgerschap, creativiteit & ondernemerschap en een leven lang ontwikkelen.