Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

ASEAN Business Week

De Business Week ASEAN is interessant voor ondernemers die deze afzetmarkt net ontdekken of daarin juist verder willen groeien. Veel ondernemers weten nog niet dat deze markten een goed alternatief zijn voor bijvoorbeeld Duitsland, de VS en China. We laten u daarom graag met deze regio kennismaken!

De Business Week ASEAN is interessant voor ondernemers die deze afzetmarkt net ontdekken of daarin juist verder willen groeien. Veel ondernemers weten nog niet dat deze markten een goed alternatief zijn voor bijvoorbeeld Duitsland, de VS en China. We laten u daarom graag met deze regio kennismaken!

Datum:            Woensdag 1 December

Tijd:                 09:00-14:00 CET

Locatie:            High Tech Campus Eindhoven, Conference Center, 5656 AE Eindhoven

 

09:00-09:30:   Ontvangst en registratie deelnemers

09:30-10:30:    Plenaire sessie: “Zakendoen in de ASEAN, trends en ontwikkelingen”

Wat gebeurd er in de ASEAN? Waar dient u rekening mee te houden tijdens het zakendoen in Zuid-Oost Azië? Hoe kunt u inspelen op de zakelijke kansen in de regio? Laat u informeren en inspireren door experts uit de regio en collega-ondernemers tijdens de plenaire sessie “Zakendoen in de ASEAN, trends en ontwikkelingen”. We gaan in gesprek met vertegenwoordigers van de  ambassades in Indonesie, Maleisie, Singapore, Thailand en Vietnam. Er wordt ingezoomd  op de lokale situatie, de trends en ontwikkelingen in de landen. Daarnaast wordt er ook ingegaan op de uitdagingen die ondernemers op lokaal niveau tegenkomen en hoe ze hierop anticiperen. Neem deel aan de plenaire sessie “Zakendoen in de ASEAN, trends en ontwikkelingen” en praat mee!

Moderator: Mark Wijsman

Sprekers:

 • Christopher Prommersberger, Deputy Head Of Mission, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Vietnam.
 • Steven Trijsburg, business development coach, Rijksdienst voor Ondernemend Ned.
 • Marco Winter, Executive Director, Malaysian Dutch Business Council en partner, ASEAN Dutch Chamber Network.
 • Brigit van Dijk- van de Reijt, CEO, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

10:30-11:00    Korte Koffiepauze en wissel naar de parallelle break-out sessies

11:00-12:00    Break-out sessie: Digitalisering in de maakindustrie; Waar liggen de kansen voor NLse bedrijven.

Digitalisering in de maakindustrie is een breed onderwerp en een ontwikkeling die ook volop gaande is in de ASEAN-regio. Momenteel loopt er een marktstudie in Maleisie en Singapore om de kansen hierin voor het Nederlandse bedrijfsleven in beeld te brengen. Hoewel deze studie nog in volle gang is, worden de eerste contouren van waar de kansen zich bevinden zichtbaar. Singapore is net als Nederland een voorloper op innovatie, en is volop bezig met strategieen om de switch te maken naar Industry 4.0. In deze brede ontwikkeling lijken de meeste kansen voor Nederlandse bedrijven te liggen op het gebied van halfgeleiders. Ook Maleisie kent een grote halfgeleider industrie. Daarnaast vindt ook veel productie plaats van onder andere elektronische onderdelen, persoonlijk beschermingsmateriaal en producten voor de winning van olie & gas. Tijdens de sessie worden de eerste bevindingen van de studie verder toegelicht. Daarnaast zal kort worden ingegaan op de kansen in Thailand, Vietnam, en Indonesie.

Sprekers:

 • Renée Versteegde-Derks (moderator), Project Manager International Trade, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.
 • Machiel van Stralen, Embassy Malasyia, Plv Hoofd Economische Afdeling.
 • Sophie Willems, Embassy Singapore, Plv Hoofd Economische Afdeling.
 • Marco Winter, Executive Director, Malaysian Dutch Business Council en Partner, ASEAN Dutch Chamber Network.
 • Wouter Rinia/ Bas Van der Linden, Sioux, Director Singapore Office/ CTO HQ

Break-out Sessie: Kansen in de agrofood

Het verbouwen van agrarische producten en andere voedselbronnen is voor ASEAN-landen een van de belangrijkste sectoren. De meeste landen hebben zich hierin gespecialiseerd. Zo zijn landen als Thailand en Vietnam voornamelijk exporteurs van agrarische producten. Qua producten lopen de landen uiteen. Vietnam richt zich vooral op visproducten, terwijl Indonesie en Maleisie veel palmolie produceren. Singapore richt zich meer op innovatie en onderzoek.

De ASEAN-landen  kennen ook gemeenschappelijke zorgen. Door bevolkingsgroei, klimaatverandering en meer welvaart staat de agrarische sector in deze landen voor enorme uitdagingen. Nederland staat bekend om zijn efficiente en hoogstaande land- en tuinbouwsector. Nederlandse kennis en kunde kunnen in de ASEAN-landen bijdragen aan innovatieve oplossingen voor lokale problemen. Hier liggen mogelijk ook kansen voor u. Wilt u hier meer over weten? Doe en praat mee tijdens de break-out sessie “ Kansen in de agrofood’  tijdens de ASEAN Business Week.

Sprekers:

 • - Kyra Manders (moderator), International Trade Developer, NV Industriebank LIOF
 • - Gijs Theunissen, Embassy Thailand, Landbouwraad
 • - Willemien van Asselt, Topsector Agri & Food, Director International Strategy
 • - Jacqueline Barendse

Break-out sessie: Kansen in de afvalverwerking en- beheer: circulaire ontwerpen

In Zuidoost-Azie groeit de belangstelling voor afvalverwerking en- beheer. Dit heeft te maken met de bevolkingsgroei en klimaatverandering in de regio. De hoeveelheid afval groeit snel. Afval wordt steeds complexer van samenstelling. Hierdoor ontstaan nieuwe en opkomende afvalstromen.

ASEAN-landen hebben al veel bereikt op het gebied van afvalbeheer, maar staan nog steeds voor uitdagingen op gebied van technologie, infrastructuur, financiering en administratieve organisatie. Dit biedt kansen als de ASEAN-landen het begrip ‘afval’ als een ‘grondstof’ beschouwen.  Het percentage afval dat wordt gerecycled neemt toe. Maar er moet ook aandacht zijn voor ‘front-end’-oplossingen: methoden om verspilling te verminderen en te voorkomen, zoals circulaire ontwerpen.

De ASEAN-landen willen voorop lopen op het gebied van circulair werken en produceren. Zij kunnen daarbij zeker de Nederlandse kennis en kunde gebruiken. Daarom ligt de nadruk in deze break-outsessie op het vormen van waardeketen voor afvalbeheer en op circulaire ontwerpen.

Sprekers:

 • Freek van Eijk (t.b.c) (moderator), Managing Director, Holland Circular Hotspot.
 • Bert Keesman, Owner/ Director, MetaSus
 • Joost van Nuijten, Deputy Head of Economic Department, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Indonesia.
 • Gulia Viero, ECOR Global, Business Process and Data Analysis

12:00-13:00    Netwerklunch

12:45-14:00:    1-op-1 Gesprekken met het buitenlandnetwerk van de ASEAN regio (Een aanvraag voor een 1-op-1 gesprek met het buitenlandnetwerk is niet automatisch een bevestiging wordt u ingedeeld voor een gesprek dan ontvangt u hier bericht over met het juiste tijdstip en bij wie u staat ingedeeld.)

12:45-14:00:    1-op-1 gesprekken met RVO klantcontact, IPR deskundige of een van onze Trade & innovate partners (U hoeft zich hiervoorniet in te schrijven. Deze partijen hebben een open inloop tijdens de business week)

Registreer u Hier! Arrow icon