Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen

Voor alle gemeenten in Noord-Brabant is het volgende besloten:

  • Voor ondernemers en ZZP‘ers wordt op verzoek uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, rioolheffing, precario, reclame- en toeristenbelasting verleend. Dit uitstel geldt vooralsnog tot 1 juli 2020. Het is een overbruggingsmaatregel. Het betekent in deze fase geen afstel van belastingbetaling.
  • De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2019 worden verplaatst naar later in het jaar 2020.
  • De invordering van de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 komen te vervallen. Er wordt in de komende periode bekeken hoe hiermee om te gaan.
  • De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2020 worden pas in het voorjaar van 2021 worden opgelegd.

Verschillende gemeenten hebben ook de volgende besluiten genomen:

  • Specifiek voor de BIZ (Bijdrage BedrijvenInvesteringsZone) wordt een mogelijkheid tot uitstel van betaling tot 1 juli 2020 geboden. Bedrijveninvesteringszones kunnen tijdens de crisis terecht bij het BIZ-hulploket via contact@bizhulploket.nl
  • Herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen aan ondernemers op bovenstaande belastingen en heffingen worden opgeschort en er wordt in de tussentijd nagenoeg geen invorderingsrente  berekend.

Gemeenten willen hiermee lucht geven aan ondernemers. In de komende periode wordt bekeken hoe met deze tijdelijke maatregelen definitief om te gaan. De ondernemers krijgen ook specifieke informatie over de manier van uitstelverzoeken via een aparte bijlage bij de kosteloze betalingsherinnering in april 2020. Kijk op de website van je gemeente om meer details over de maatregelen te vinden.